Home » Goede Enquête Vragen Voorbeelden » Medewerker Exit Vragenlijst (Uitstroom Enquête)

MEDEWERKER EXIT VRAGENLIJST (UITSTROOM ENQUÊTE)

Uitstroom is vervelend, vooral als het ongewenst is.

Zeker in tijden dat de arbeidsmarkt krap is en vervanging moeilijk te vinden. Laat staan het werk dat het kost om iemand weer helemaal ingewerkt te krijgen.

En hoewel je door het meten van medewerkerstevredenheid en medewerker betrokkenheid al beleid kan maken om je werknemers meer aan je te binden,

is het evengoed slim om een vinger aan de pols te houden waarom er dan toch nog mensen vertrekken.

Dat geeft je direct aandachtspunten waar je nog naar kunt kijken. Bij voorkeur doe je dat met een anonieme enquête.

EXITGESPREK OF ENQUÊTE?

Waarom een vragenlijst beter werkt dan een gesprek ligt vooral in de anonimiteit. Mensen zijn vaak geneigd om eerlijker te zijn als niet naar hen persoonlijk te herleiden is dat zij de antwoorden hebben gegeven. Belangrijk om dit dus ook te benadrukken in de enquête inleiding. Van nature is men geneigd om in een face-to-face interview zaken af te zwakken of te verzwijgen, zeker als dit ook plaatsvindt op de werklocatie zelf. Het maakt voor hen immers toch niet meer uit of er iets mee gedaan wordt en dan houden we het liever gezellig.

Andersom is het met een digitale vragenlijst zo dat men juist wat negatiever durft te zijn en zaken zelfs wat erger kunnen maken. Bedenk dat dus ook. Dit effect zie je ook in de comments die men geeft op het anoniem gewaande internet en sociale media waar je de gekste commentaren leest van mensen waar je dat nooit van zou denken als je ze in het echt kent.

Daarbij is het aan te raden om een exit vragenlijst niet direct na vertrek van een medewerker te versturen maar hier enige tijd tussen te laten. Zodat iemand uit de eerste emotie is van het vertrek en wellicht al een nieuwe baan heeft gevonden. Tijd zorgt ervoor dat men reflecteert of hetgeen is gebeurt en je dus meer waardevolle input zal krijgen.

Het is ook slim om gebruik te maken van een open sectie in de vragenlijst en je niet alleen te beperken tot gesloten vragen. Je wilt echt dat alles op tafel kan komen en dat je niet stuurt in een bepaalde richting. Ga ook geen onderwerpen uit te weg. Ook al weet je bijvoorbeeld dat je toch niet meer salaris had kunnen bieden, dan nog is het waardevol om te weten of dit mee heeft gespeeld.

ENQUETE UITVOEREN

Maar hoe kan je dan een enquête maken? Welke vragen moet je wel en niet stellen en hoe ga je ze laten invullen? Dat is makkelijker dan je denkt. Zo kun je onderstaande voorbeeld overnemen of gebruiken als vertrekpunt. We raden je aan om deze online te laten beantwoorden met de beste enquêtetool te weten: Surveysparrow. Daar kan je de template hieronder als sjabloon overnemen en met de gebruiksvriendelijke software kan je digitaal deze exitsurvey laten beantwoorden. Daarna kan je in hetzelfde programma mooi de uitkomsten bekijken. Desgewenst kan je de gegevens ook exporteren om in andere tools te analyseren of presenteren al zijn de bestaande rapporten in de portal ook al zeer bruikbaar.

En dit alles kan je al voor elkaar krijgen met de gratis instapversie. Je kan je vragelijst zelfs zo lang maken als je wilt en deze versturen naar honderd vertrokken medewerkers per maand. Hopelijk hoef je daar niet aan te komen! Mocht je het prettig vinden om de surveys professioneler te maken met bijvoorbeeld je bedrijfslogo en complete look en feel, dan kan je dit al in het voordelige business pakket van 25 euro per maand.

VOORBEELD SURVEY

Wat zijn in uw eigen woorden de belangrijkste redenen om [BEDRIJFSNAAM] te verlaten?

In hoeverre voelde u zich professioneel uitgedaagd toe u bij ons werkte?

 • Zeer uitgedaagd
 • Iets uitgedaagd
 • Neutraal
 • Weinig uitgedaagd
 • Niet uitgedaagd

Kon u over de middelen beschikken om uw werk goed te doen?

 • Helemaal eens
 • Eens
 • Neutraal
 • Oneens
 • Helemaal oneens

Hoeveel ruimte had u voor professionele groei?

 • Helemaal eens
 • Eens
 • Neutraal
 • Oneens
 • Helemaal oneens

Werd u goed betaald voor uw werk?

 • Helemaal eens
 • Eens
 • Neutraal
 • Oneens
 • Helemaal oneens

Werd u goed behandeld door uw leidinggevende?

 • Helemaal eens
 • Eens
 • Neutraal
 • Oneens
 • Helemaal oneens

Werd u consitent gewaardeerd door uw leidinggevende voor uw harde werk?

 • Helemaal eens
 • Eens
 • Neutraal
 • Oneens
 • Helemaal oneens

De verwachtingen van uw leidinggevende waren realistisch

 • Helemaal eens
 • Eens
 • Neutraal
 • Oneens
 • Helemaal oneens

De beslissingen van uw leidinggevende waren redelijk

 • Helemaal eens
 • Eens
 • Neutraal
 • Oneens
 • Helemaal oneens

Uw leidinggevende luisterde voldoende naar de mening van medewerkers

 • Helemaal eens
 • Eens
 • Neutraal
 • Oneens
 • Helemaal oneens

Medewerkers konden gemakkelijk het oneens zijn met de beslissingen van de leidinggevende

 • Helemaal eens
 • Eens
 • Neutraal
 • Oneens
 • Helemaal oneens

Uw leidinggevende ging goed om met de problemen van medewerkers

 • Helemaal eens
 • Eens
 • Neutraal
 • Oneens
 • Helemaal oneens

Er was in uw team goede samenwerking om doelen te bereiken

 • Helemaal eens
 • Eens
 • Neutraal
 • Oneens
 • Helemaal oneens

Hoe vaak voelde u stress op het werk?

 • Voortdurend
 • Vaak
 • Geregeld
 • Soms
 • Bijna nooit
 • Nooit

Kon u makkelijk belans houden tussen uw werk en privé leven?

 • Helemaal eens
 • Eens
 • Neutraal
 • Oneens
 • Helemaal oneens

Voelde u zich veilig op de werkvloer?

 • Helemaal eens
 • Eens
 • Neutraal
 • Oneens
 • Helemaal oneens

Was uw werkplek en werkomgeving comfortabel?

 • Helemaal eens
 • Eens
 • Neutraal
 • Oneens
 • Helemaal oneens

Was de sfeer op de werkomgeving positief?

 • Helemaal eens
 • Eens
 • Neutraal
 • Oneens
 • Helemaal oneens

Welke acties kunnen we ondernemen om een betere werkgever te worden?

In hoeverre zou u ons aanbevelen als werkgever aan anderen? (NPS)

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10

Scroll naar boven