DISCLAIMER

Disclaimer

EnqueteExpert.nl wordt beheerd door en is in eigendom van “Genius Online Marketing”, gevestigd te Henriëtte Roland Holst-erf 48, 3315TB Dordrecht. | BTW-id: NL002195366B97| KvK: 73121096 Vestigingsnr. 000041187792

Derhalve verantwoordelijk voor de totstandkoming van deze website en alle daarop gegeven teksten, afbeeldingen, adviezen, informatie en tips. Deze disclaimer is van toepassing op de inhoud en het gebruik van EnqueteExpert.nl. Door het gebruik van de website en de dienst accepteert u de disclaimer.

Wij bieden iedereen die daar interesse in heeft onze kennis over online mogelijkheden om, dan wel betaald, mee te doen aan onderzoeken en enquêtes. Ook doen wij dit over de online tools die ervoor zijn bedoeld om zelf enquêtes te maken en uit te zetten.

Deze informatie is zorgvuldig samengesteld. Wij geven de websites, platformen, bedrijven en programma's waarnaar wij verwijzen geen enkele zeggenschap over de acties en over de gegeven informatie op deze website. Toch kunnen we geen garanties geven over de correctheid van de getoonde informatie en tips. Snelle ontwikkelingen en veranderingen kunnen ertoe leiden dat informatie achterhaald, niet correct of onvolledig is.

Acties van gebruikers op basis van onze informatie en tips komen dan ook voor eigen risico, rekening en verantwoordelijkheid. Komt u op onze website onjuiste zaken tegen? Laat ons dit alstublieft weten via het contactformulier of via enqueteexpertnl@gmail.com

Copyright

Niets van deze site mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van EnqueteExpert.nl

Over de disclaimer

EnqueteExpert.nl heeft te alle tijde het recht voor deze disclaimer te wijzigen. De meest actuele disclaimer is altijd vindbaar op de website, op deze pagina.

Geactualiseerd: 27-02-2020