Home » Goede Enquête Vragen Voorbeelden » Patiënten enquête Tandartspraktijk / Mondzorg

PATIËNTEN ENQUÊTE TANDARTSPRAKTIJK / MONDZORG

Voor professionals in de mondzorg, zoals tandartsen, mondhygiënisten en orthodontisten, is het waardevol om de ervaring van patiënten te onderzoeken.

Zo kunnen ze niet alleen achterhalen hoe het staat met de tevredenheid, maar ook aanknopingspunten vinden in de patiëntbeleving van de zorg die zij bieden.

Zo moeten sommige zaken wellicht vooral zo blijven omdat die goed verlopen, of zelfs extra worden belicht, terwijl andere zaken een goede kans bieden ter verbetering.

Dit is heel goed te meten door een online enquête te maken en deze in te laten vullen. Daarvoor kunnen bijvoorbeeld onderstaande vragen worden toegepast.

Waar nodig kunnen deze worden aangevuld met andere voorbeelden zoals enquête inleidingdemografische vragen of afsluiting / dankwoord.

DEZE VRAGEN TOEPASSEN

Onder deze pagina kan je een voorbeeld template vinden met vragen rondom patiënttevredenheid met mondzorg. Deze is gratis over te nemen. We raden daarbij het gebruik van de beste enquête tool aan, te weten Surveysparrow, waar nog veel meer templates en voorbeelden te vinden zijn overigens.

Dit programma is al in de gratis versie goed te gebruiken om dit 50 keer per maand te laten invullen door patiënten en uitkomsten mooi te evalueren en grafisch te presenteren. Indien gewenst is het met een abonnement vanaf een kleine €19,- per maand al mogelijk met aanvullende functies te gebruiken rondom bijvoorbeeld grafisch ontwerp en export van resultaten voor verdere analyse. Dan kan de vragenlijst bovendien tot wel 2500 keer per jaar worden afgenomen.

VOORBEELD VRAGEN

Hoe heeft u onze praktijk leren kennen?

 • Aanbeveling andere tandarts
 • Aanbeveling bekende
 • Google
 • Advertentie
 • Langs praktijk gelopen / gereden
 • Anders, namelijk …
 • Weet niet meer

Sinds wanneer bezoekt u onze praktijk?

 • Minder dan een jaar
 • 1 -2 jaar
 • 3-5 jaar
 • 5 – 10 jaar
 • Langer dan 10 jaar

In hoeverre bent u het eens met de volgende uitspraken?

Helemeel
eens
EensNeutraalEneensHelemaal
oneens
De wachttijd in de wachtkamer is niet te langOOOOO
De wachtkamer is prettigOOOOO
De wachttijd in de behandelkamer is niet te langOOOOO
De wachttijd op testen & -uitslagen is niet te langOOOOO
Het is makkelijk om een afspraak te makenOOOOO
De openingstijden zijn ruim genoegOOOOO
De locatie is goed bereikbaarOOOOO
De locatie is goed toegankelijkOOOOO
De praktijk heeft een prettige uitstralingOOOOO
Behandelkamers zijn schoon en comfortabelOOOOO
Het contact per het personeel is prettigOOOOO
Het personeel is vriendelijk en behulpzaamOOOOO
Behandelend tandarts (-assistent) is kundigOOOOO
Behandelend tandarts legt ingreep goed uitOOOOO
Er wordt zorgvuldig omgegaan met mijn privacyOOOOO

Zou u de praktijk aanbevelen aan anderen?

 • Ja
 • Nee, want …

Welke zaken zouden wat u betreft beter kunnen in onze zorg er service?

Scroll naar boven