Home » Goede Enquête Vragen Voorbeelden » 360 Graden Feedback Voorbeeld Vragenlijst / Formulier

360 GRADEN FEEDBACK VOORBEELD VRAGENLIJST / FORMULIER

360 graden feedback verzamelen is een goede manier om inzicht te krijgen in je presteren en ontwikkelmogelijkheden.

Hierbij verzamel je inzichten uit zoveel mogelijk invalshoeken . Van leidinggevenden, collega’s en medewerkers aan wie je zelf leiding geeft.

Met een online formulier kan je dit extra laagdrempelig doen want je maakt het makkelijker voor de mensen die het invullen, en bovendien ook simpel te analyseren.

Gebruik daarvoor vooral onze voorbeeldvragen.

DIT VOORBEELD GEBRUIKEN

Deze voorbeeldvragenlijst en alle individuele vragen kun je gratis overnemen voor je eigen vragenlijst en die wil afnemen. Doe dat dan bij voorkeur via de beste enquête tool: dat is SurveySparrow. Met dit handige platform kan je de vragen online laten invullen en in hetzelfde programma de uitkomsten bekijken, rapporteren in mooie grafieken of exporteren.

Het voordeel is ook dat er een speciale 360 graden feedback tool hebben waar je een lijst met medewerkers kan inladen. Je kan deze tool op maat maken en managen met meerdere gebruikers en zeker in combinatie met alle zakelijke integratie mogelijkheden (o.a. Microsoft Teams, Slack, Hubspot en Google veel meer) maakt dit bij uitstek de beste software voor een 360 graden feedback vragenlijst.

Je kan ook onderstaande voorbeeld formulier inzetten en zelfs al in de gratis versie oneindig veel vragen in een enquête stoppen en die wel 100 keer per maand laten maken. Dat is echt leuk een gratis online enquête maken.

VOORBEELDVRAGEN

Wat is uw functie niveau?

 • Directie / partner
 • Manager
 • Teamleider
 • Medewerker
 • Anders, nl: …

Wat is uw relatie met [MEDEWERKER]?

 • Leidinggevende
 • Collega
 • Ondergeschikte
 • Anders, nl: …

Hoe vaak heeft u contact met [medewerker]?

 • Dagelijks
 • Enkele keren per week
 • Wekelijks
 • Enkele keren per maand
 • Minder vaak
 • Nooit

Hoe beoordeelt u het presteren van [MEDEWERKER] in algemene zin?

 • Zeer goed
 • Goed
 • Gemiddeld
 • Onvoldoende
 • Ondermaats

In hoeverre is [MEDEWERKER] klantgericht?

Helemaal
eens
EensNeutraalOneensHelemaal
oneens
Past werkprocessen aan om aan de eisen van klant te kunnen voldoenOOOOO
Zoekt naar manieren om de verwachtingen van de klant te kunnen overtreffenOOOOO
Vindt nieuwe creatieve manieren om de klant nog beter te helpenOOOOO
Verwacht van zichzelf en mensen om zich heen dat de verwachtingen van de klant worden overtroffenOOOOO
Doet zijn / haar werk foutloos en zo goed als mogelijkOOOOO

In hoeverre is [MEDEWERKER] betrokken bij de organisatie?

Helemaal
eens
EensNeutraalOneensHelemaal
oneens
Kent de visie en missie van het bedrijfOOOOO
Kent de marktontwikkelingen van de branche en de impact op het bedrijfOOOOO
Begrijpt het verband tussen werkzaamheden en diens bijdrage aan succes van het bedrijfOOOOO
Gaat zorgvuldig om met bedrijfsmiddelen en informatieOOOOO
Stelt duidelijke doelen die uitdagen maar realistisch zijnOOOOO

In hoeverre is [MEDEWERKER] resultaatgericht?

Helemaal eensEensNeutraalOneensHelemaal
oneens
Levert elke keer weer goede resultatenOOOOO
Voorziet en voorkomt problemen voordat ze in de weg gaan staan van een goed resultaatOOOOO
Neemt de verantwoordelijkheid voor de resultaten van zichzelf en die van zijn teamOOOOO
Ziet en bespreekt zaken die prestaties beïnvloedenOOOOO
Zorgt tijdig voor actie om tegenvallende resultaten te voorkomenOOOOO

In hoeverre is [MEDEWERKER] een leider?

Helemaal
eens
EensNeutraalOneensHelemaal
oneens
Neemt verantwoordelijkheid en geeft niet andere de schuldOOOOO
Is veeleisend, betrouwbaar en integer, zelfs wanneer er druk is om compromissen te sluitenOOOOO
Blijft rustig in stressvolle situatiesOOOOO
Motiveert teamleden om samen te werken en elkaar te helpenOOOOO
Is een goed voorbeeld met zijn / haar eigen gedragOOOOO

Hoe beoordeelt u de communicatie van [MEDEWERKER]?

Helemaal eensEensNeutraalOneensHelemaal
oneens
Geeft eerlijke en opbouwende feedback zonder te beledigen of betuttelenOOOOO
Bespreekt conflicten zonder daarbij anderen persoonlijk aan te vallenOOOOO
Vraag naar de standpunten van anderen over belangrijke kwesties voordat actie wordt ondernomenOOOOO
Zorg voor een veilige sfeer waarin anderen kunnen uiten het ergens niet mee eens te zijn of hun eigen ideeën te delenOOOOO
Luistert goed naar wat anderen te zeggen hebben zonder te onderbrekenOOOOO

Hoe initiatiefrijk en open voor verandering vindt u [MEDEWERKER]?

Helemaal
eens
EensNeutraalOneensHelemaal
oneens
Brengt continu ideeën aan om zaken te verbeterenOOOOO
Is niet bang voor verandering en om andere manieren, werkwijzen of ideeën te adopterenOOOOO
Daagt de bestaande bedrijfsvoering uit om nieuwe en innovatieve oplossingen te bedenkenOOOOO
Zoekt naar manieren en nieuwe technologiën om belemmeringen weg te nemenOOOOO
Is bereid om nieuwe ideeën uit te proberen en een kans te geven, ook als die niet van hem- / haarzelf komenOOOOO

Hoe beoordeelt u [MEDEWERKER] op het vlak van plannen en organiseren?

Helemaal eensEensNeutraalOneensHelemaal
oneens
Prioriteiten stellen van taken en werkzaamheden zodat belangrijkste zaken als eerste worden afgehandeldOOOOO
Voorkomt zinloze handelingen en maakt het werk efficiënter en effectieverOOOOO
Plant werkzaamheden zodat deze eerlijk worden verdeeldOOOOO
Verspilt geen tijdOOOOO
Houd overzicht over werkzaamhedenOOOOO

In hoeverre is [MEDEWERKER] besluitvaardig?

Helemaal
eens
EensNeutraalOneensHelemaal
oneens
Zorgt voor voldoende tijd in agenda om afspraken te kunnen makenOOOOO
Bekijkt alle mogelijk oplossingen en maakt geen overhaaste beslissingenOOOOO
Maakt besluiten tijdig zodat er geen problemen ontstaanOOOOO
Betrekt anderen van het team bij de besluitvormingOOOOO
Heeft de bevoegdheid om beslissingen te maken zonder onnodig mandaatOOOOO

Wat vindt u het leukste / fijnste aan het werken met [MEDEWERKER]?

Scroll naar boven