Home » Goede Enquête Vragen Voorbeelden » Patiënten Enquête Huisartsenpraktijk voorbeeld

PATIËNTEN ENQUÊTE HUISARTSENPRAKTIJK

Een huisarts en praktijk hebben een belangrijke positie in ons zorgsysteem, een vooruitgeschoven post als het ware die het meest toegankelijk is voor patiënten, al is het maar omdat deze in het basispakket valt van de zorgverzekeraars.

De kwaliteit van geleverder zorg hangt daarbij nauw samen met de ervaring van patiënten. Een goede beleving zorgt voor vertrouwen om klachten goed en eerlijk uit te kunnen leggen, vragen te durven stellen en een volgende keer weer terug te durven komen.

Een minder fijne ervaring kan averechts werken en een goede diagnose in de weg staan en zelfs drempelverhogend werken.

Een vinger aan de pols houden en deze beleving in kaart brengen is daarom belangrijk. Dit is te realiseren middels een patiënten vragenlijst.

Bij voorkeur kan dit proces digitaal worden ingericht door een online enquête te maken. Dan kunnen patiënten deze niet alleen makkelijker invullen maar zijn de resultaten ook goed te analyseren.

Wij geven graag een aanzet welke vragen daarvoor goed gebruikt kunnen worden. Waar gewenst kunnen deze worden aangevuld met andere sjablonen zoals enquête inleidingdemografische vragen of afsluiting.

DEZE VRAGENLIJST GEBRUIKEN

De voorbeeld enquête hieronder kun je inzetten om beleving van patiënten te meten op een aantal verschillende onderdelen. Indien gewenst kun je hier uiteraard nog aanpassingen of aanvullingen op doen. We raden aan om deze uit te zetten via de beste enquête tool, op dit moment is dat Surveysparrow.

Deze enquête software stelt je al in de gratis versie in staat om je survey door 50 patiënten te laten voldoen elke maand. Je kan dan tevens de resultaten met dezelfde tool mooi laten rapporteren en evalueren. En al met een klein abonnement van 19 euro per maand kun je een stapje verder gaan en de gehele omgeving voorzien van je eigen logo en kleurstijl. Dan krijg je ook meer mogelijkheden om bijvoorbeeld de ruwe data te downloaden en dieper te analyseren en kan je de vragenlijst zelfs 2.500 keer per maand uitzetten, maar dat is wellicht wat overdreven.

VOORBEELD ENQUÊTE

Hoe heeft u onze praktijk leren kennen?

 • Aanbeveling andere huisarts
 • Aanbeveling bekende
 • Google
 • Advertentie
 • Langs praktijk gelopen / gereden
 • Anders, namelijk …
 • Weet niet meer

Sinds wanneer bezoekt u onze praktijk?

 • Minder dan een jaar
 • 1 -2 jaar
 • 3-5 jaar
 • 5 – 10 jaar
 • Langer dan 10 jaar

In hoeverre bent u het eens met de volgende uitspraken?

Helemeel
eens
EensNeutraalEneensHelemaal
oneens
De wachttijd in de wachtkamer is niet te langOOOOO
De wachtkamer is prettigOOOOO
De wachttijd in de behandelkamer is niet te langOOOOO
De wachttijd op testen en uitslagen is niet te langOOOOO
Het is makkelijk om een afspraak te makenOOOOO
De openingstijden zijn ruim genoegOOOOO
De praktijk is goed bereikbaarOOOOO
De praktijk is goed toegankelijkOOOOO
De praktijk heeft een prettige uitstralingOOOOO
Behandelkamers zijn schoon en comfortabelOOOOO
Het contact per het personeel is prettigOOOOO
Het personeel is vriendelijk en behulpzaamOOOOO
De huisarts (-assistent) is kundigOOOOO
De huisarts begreep mijn klachtenOOOOO
De huisarts legt de behandeling goed uitOOOOO
De huisarts informeert goed over verder ziekteverloopOOOOO
Ik heb vertrouwen in de huisartsOOOOO
Ik kon mijn vragen stellenOOOOOO
Mijn wensen werden meegewogenOOOOO
De behandeling had het gewenste effectOOOOO
Er wordt zorgvuldig omgegaan met mijn privacyOOOOO

Hoe waarschijnlijke zou u de praktijk aanbevelen aan anderen?

Cijfer tussen 1 – 10 (NPS berekenen)

Welke zaken zouden we verder nog kunnen verbeteren?

Welke zaken gaan op dit moment juist al heel goed?

Heeft u verder nog opmerkingen of suggesties?

Scroll naar boven