Home » Goede Enquête Vragen Voorbeelden » Eindvragen Enquête

EINDVRAGEN ENQUÊTE VOORBEELDEN

Het klinkt misschien raar om nóg een vraag te stellen, terwijl de vragenlijst eigenlijk al is afgerond.

Maar het kan juist hele waardevolle informatie opleveren.

En dan bedoelen we om de respondent terug te laten blikken op invullen van de vragen zojuist.

Dit kan een waardevolle controle variabele blijken of zelfs een uitsluitingsfactor .

Een onderzoek uitvoeren lijkt op voorhand voor velen wellicht ingewikkeld en duur, maar dat is het zeker niet. Via de beste enquête tools kan je al goed uit de voeten met de gratis versies en zijn ook de betaalde abonnementen niet duur. Ze bieden echter wel veel mooie opties voor het maken van een enquête en deze te versturen en analyseren.

UITLEG EINDVRAGEN

Een eindvraag stel je als je eigenlijk al je onderzoeksvragen al hebt gesteld. Het doel hiervan is heel specifiek om de respondent even terug te laten kijken op de vragenlijst die hij / zij zojuist heeft afgerond. Die beleving kan namelijk indicatief zijn voor de waarde van de verzamelde data of zelfs feedback zijn om je enquête te verbeteren zodat je in de toekomst die op een betere manier kan uitzetten.

VOORBEELDEN

Voorbeelden beleving

Hier wil je eigenlijk erachterkomen hoe waardevol de gegeven antwoorden zijn. Denk bijvoorbeeld aan: “Hoe moeilijk vond u het om de vragen te beantwoorden?”. Als iemand het lastig heeft gevonden kan je afleiden dat de verzamelde data wellicht niet zo waarheidsgetrouw is.

Je kan ook vragen “Hoe leuk vond u deze enquête?” of “Hoe interessant / waardevol / nuttig / … “. Geeft je een indicatie met welk gevoel of emotie iemand de antwoorden heeft gegeven.

Voorbeelden feedback vragen

Dit is wat ons betreft altijd een open vraag: “Wat zou beter kunnen in deze enquête?”, “Heeft u het onderzoek naar wens kunnen invullen?”, of “Heeft u nog opmerkingen of sugesties?” Hier ondervang je eventueel ook als mensen bijvoorbeeld zijn gehinderd tijdens het invullen door bijvoorbeeld technische mankementen of afleiding.

Omdat mensen hier alles kwijt kunnen in een tekstveld is het misschien wel veel uitzoekwerk, maar kun je er ook van alles uit halen.

Scroll naar boven