Home » Goede Enquête Vragen Voorbeelden » Cliënten Enquête Ervaring Verloskundige voorbeeld

CLIËNTEN ENQUÊTE ERVARING VERLOSKUNDIGE VOORBEELD

Als verloskundigenpraktijk wil je graag je cliënten een goede ervaring geven, voor de zwangeren en de partners. Jouw zorg is immers heel belangrijk voor het verloop en de beleving van een zwangerschap en bevalling. Anders gezegd: je hebt een grote verantwoordelijkheid niet alleen omdat je nieuwe leven ter wereld brengt, maar ook omdat je de ouders van het kindje hierin bijstaat.

Dat wil je zo goed mogelijk doen, maar hoe kom je er achter wat je al goed doet en waar je nog stappen kan maken? De beste manier is om het te vragen aan je cliënten, hoe tevreden zijn zij? En zeker door hiervoor een online enquête te maken maak je dit voor de cliënt makkelijk om digitaal in te vullen. Zelf kan je het uitkomsten dan ook heel mooi en geautomatiseerd analyseren. Dit kan allemaal zelfs gratis .

Dan moet je alleen nog wel weten welke vragen je het beste kunt stellen. Er is al een heel goed voorbeeld vanuit de KNOV, wij doen een wat aangepast voorstel en dan met een vijfpuntsschaal en wat additionele vragen zoals NPS. Dit sjabloon is goed te combineren met andere van onze voorbeeldvragen zoals die voor de enquête inleidingdemografische vragen of afsluitende tekst / dankwoord om tot een mooie volwaardige enquête te komen.

DIT VOORBEELD OVERNEMEN?

Al onze voorbeeldvragen zijn gratis te gebruiken. Wij raden je daarbij aan om deze te laten invullen via de beste enquête tool van dit moment, te weten Surveysparrow. Doe nog zoveel aanpassingen en aanvullingen als je nodig acht, je kan namelijk in dit programma zoveel vragen in een survey stoppen als je zelf maar wil.

De tool is gratis te gebruiken om 50 keer per maand te laten invullen door cliënten. Ook kan je in dezelfde software de resultaten mooi inzichtelijk maken en er lering uit trekken. Met een bescheiden abonnement vanaf €19,- per maand krijg je extra features zoals eigen kleuren en logo gebruiken en kun je de complete dataset exporteren voor meer fijnmazige of zelfs statistische analyse. Dan kan je enquête bovendien ook tot 2.500 keer in een jaar worden ingevuld.

VOORBEELD VRAGENLIJST

Hoe ben je bij onze praktijk terecht tekomen?

 • Huisarts
 • Aanbeveling van familie of vrienden
 • Online zoekmachine (Google)
 • Advertentie
 • Anders, namelijk: …

Waarom heb je voor onze praktijk gekozen?

In hoeverre ben je het eens met de volgende stellingen over onze praktijk locatie?

Helemaal
mee eens
Mee eensNeutraalMee oneensHelemaal
mee oneens
De locatie is goed toegankelijkOOOOO
De locatie is schoon en opgeruimdOOOOO
De wachtruimte is prettigOOOOO
Er is genoeg te lezen, tijschriften danwel informatiefoldersOOOOO
Er is voor kinderen genoeg speelgoedOOOOO
Er is koffie, thee of water in de wachtruimteOOOOO
De locatie heeft een prettige sfeer en uitstralingOOOOO
De spreekkamers zijn prettig en er is genoeg privacyOOOOO

In hoeverre ben je het eens met de volgende stellingen over onze organisatie?

Helemaal
mee eens
Mee eensNeutraalMee oneensHelemaal
mee oneens
Ik kon afspraken maken op een voor mij gewenst tijdstipOOOOO
Ik werd aan de telefoon goed geholpenOOOOO
Ik hoefde niet lang te wachten bij een afspraakOOOOO
Ik ben goed geïnformeerd over de organisatie (telefoonnummers, tijdenm etc.)OOOOO
De informatie over de praktijk op de website is accuraatOOOOO
Ik weet waar ik terecht zou kunnen met klachtenOOOOO

In hoeverre ben je het eens met de volgende stellingen over de verloskundigen?

Helemaal
mee eens
Mee eensNeutraalMee oneensHelemaal
mee oneens
Ik kon al mijn vragen en zorgen kwijtOOOOO
Er werd genoeg tijd voor me genomenOOOOO
De verloskundigen waren oprecht geïnteresseerdOOOOO
Afspraken werden nagekomenOOOOO
Ik ben goed begeleid tijdens mijn zwangerschapOOOOO
Er word vertrouwelijk omgegaan met mijn gegevensOOOOO
Ik werd op een begrijpelijke manier geïnformeerdOOOOO
Er is mij duidelijk gemaakt wat ik kon verwachtenOOOOO
Ik kreeg ruimte om alles om mijn manier in te vullenOOOOO
Mijn partner werd ook goed betrokken hierinOOOOO

In hoeverre ben je het eens met de volgende stellingen over je zwangerschap?

Helemaal
mee eens
Mee eensNeutraalMee oneensHelemaal
mee oneens
Ik kreeg genoeg informatie van de verloskundige om te weten wat ik kon verwachtenOOOOO
De verloskundige heeft met gestimuleerd om een bevallingsplan te makenOOOOO
We hebben voldoende mijn wensen en verwachtingen doorgenomenOOOOO
Ik kreeg genoeg informatie over prenatale screeningOOOOO
Tijdens spreekuur werd de verloskundige niet gestoordOOOOO

In hoeverre ben je het eens met de volgende stellingen over je bevalling?

Helemaal
mee eens
Mee eensNeutraalMee oneensHelemaal
mee oneens
Ik ben goed geïnformeerd over de bevallingOOOOO
De verloskundige heeft goed mijn geboorteplan doorgenomenOOOOO
Ik ben goed geïnformeerd over de voor- en nadelen van pijnbestrijdingOOOOO
Ik ben goed geïnformeerd over de voor- en nadelen van een thuis- en ziekenhuisbevallingOOOOO
Ik had vertrouwen in de verloskundige bij mijn bevallingOOOOO
De verloskundige maakte toen ik ging bevallen goede afspraken wanneer ze zou langskomen en blijvenOOOOO
De verloskundige was aanwezig wanneer ik dat wildeOOOOO
Ik ben tijdens mijn bevalling goed begeleidOOOOO

Ben je doorverwezen naar een gynaecoloog of verloskundige in het ziekenhuis?

 • ja
 • nee

Is er goed met je besproken waarom je werd doorverwezen?

 • ja
 • nee

Was de gynaecoloog of verloskundige in het ziekenhuis goed op de hoogte van je situatie?

 • ja
 • nee

Waar wilde u graag bevallen?

 • Thuis
 • In het ziekenhuis
 • Anders, namelijk: …

Waar bent u bevallen?

 • Thuis
 • Ziekenhuis
 • Anders, namelijk: …

Wat zijn zaken die je goed vind aan de praktijk?

Wat zijn zaken die wat jou betreft beter kunnen?

Heb je nog ideeën of suggesties hiervoor?

Hoe waarschijnlijk is het dat je verloskundigenpraktijk [NAAM] zou aanbevelen aan familie, vrienden of collega’s? (score 1 – 10)

Scroll naar boven