Home » Goede Enquête Vragen Voorbeelden » Apotheek klanttevredenheid vragenlijst

APOTHEEK KLANTTEVREDENHEID VRAGENLIJST

Apotheken nemen een belangrijke plek in binnen de zorg.

Zij verstrekken niet alleen medicijnen die door artsen worden voorgeschreven maar doen dit ook voor medicatie zonder voorschrift en medische hulpmiddelen.

Bovendien controleren zij patiënt medicatie en zijn ze vakkundig als het gaat om wisselwerking en bijwerking. Zodoende is voorlichting en begeleiding van patiënten ook hun taak, net als educatie aan artsen.

Het is daarmee ook belangrijk dat zij klanten op een goede en duidelijke manier kunnen helpen. Om dit te monitoren en continu te verbeteren kan het verstandig zijn om klanttevredenheid te meten middels een vragenlijst.

De voorbeeldvragen hieronder kunnen hiervoor worden gebruikt en eventueel worden gecombineerd met andere van onze gratis templates zoals een enquête inleiding of aanvullende vragen over klanttvredenheidsonderzoek.

DIT TEMPLATE GEBRUIKEN?

De voorbeeldvragen die je vindt in het template hieronder en die uit al onze andere sjablonen kun je gratis gebruiken voor eigen klanttevredenheidsonderzoek. We raden je wel aan om die online in te laten vullen met de beste enquête tool: namelijk Surveysparrow. Daar kan je bijvoorbeeld onderstaande voorbeeld inzetten of een van de vele kant-en-klare templates die je zo kan gebruiken. Waar nodig kan je hier nog aanvullingen of wijzigingen op doen.

Met deze tool kan je online enquêtes maken, die digitaal laten invullen en in dezelfde omgeving resultaten bekijken en presenteren. In de gratis versie kan je al 100 keer per maand je tevredenheid meten maar met een voordelig abonnement vanaf 19 euro kan je hier ook je logo en branding aan toevoegen en dit 10.000 keer doen. Naast natuurlijk allerlei andere voordelen zoals het compleet personaliseren van de online omgeving en meer opties om de data te analyseren en exporteren.

VOORBEELDVRAGEN

Hoe heeft u onze hyptoheek leren kennen?

 • Door de huisarts
 • Langsgelopen / gereden
 • Aanbeveling van bekende
 • Advertentie
 • Anders, namelijk …

Hoe vaak bezoekt u onze apotheek?

 • Enkele keren per maand
 • Maandelijks
 • Enkele keren per jaar
 • Jaarlijks
 • Minder vaak

In hoeverre bent je het eens met de volgende uitspraken?

Helemeel
eens
EensNeutraalEneensHelemaal
oneens
Het personeel is professionaal en kundigOOOOO
Het personeel probeert mij zo goed als mogelijk te helpenOOOOO
De service is snel en efficiëntOOOOO
De prijzen zijn redelijkOOOOO
De website / -shop zijn makkelijk te gebruikenOOOOO
Er is een uitgebreid assortiment aan productenOOOOO
De apotheek (locatie) is goed bereikbaarOOOOO
De locatie is goed toegankelijkOOOOO
De wachttijden zijn niet te langOOOOO
Het contact per het personeel is prettigOOOOO
Het gebruik van mijn medicatie is goed uitgelegdOOOOO
Eventuele bijwerkingen zijn goed uitgelegdOOOOO
Er wordt zorgvuldig omgegaan met mijn privacyOOOOO

Zou u de apotheek aanbevelen aan anderen?

 • Ja
 • Nee, want …

Welke zaken zouden wat u betreft beter kunnen in onze dienstverlening?

Scroll naar boven